Страхування агровантажу СIF

Страхування вантажу на умовах CIF Інкотермс

Що таке умови поставки CIF (розшифровка, переклад)?
Умови поставки CIF Інкотермс 2020 року – це торговий термін міжнародних правил Інкотермс 2020 року, розшифровується «Cost, Insurance and Freight» named port of destination перекладається «Вартість, страхування і фрахт» вказаний порт призначення – означає, що продавець вважається виконав свої зобов’язання з постачання тоді, коли застрахований їм товар розміщений на борту судна зафрахтованим продавцем для доставки в порт призначення.

Правило поставки CIF може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Умови поставки CIF Інкотермс 2020 визначають права і обов’язки сторін з міжнародного контракту купівлі-продажу, вказують необхідні для перевезення, страхування та митного оформлення дії, коли і де продавець передає товар покупцеві, а також які ризики і витрати несе кожна зі сторін. Міжнародна торгова палата (ICC) з 2020 року не зобов’язує застосовувати нові правила Інкотермс 2020 року, а лише рекомендує їх до використання, тому в міжнародних контрактах можна посилатися на правила Інкотермс 2010, а також на правила Інкотермс 2000 або навіть на більш ранні версії Інкотермс.

Умови поставки CIF Інкотермс 2010 і CIF Інкотермс 2020 по своїм змістом в основному ідентичні. Вперше базис поставки CIF з’явився в першій версії Incoterms в 1936 році, як позначення «Перевезення, страхування і фрахт», а в редакції правил Інкотермс-1990 було перейменовано в «Вартість, страхування і фрахт».

Обов’язки по базисних умов поставки CIF (СІФ)
Умови поставки CIF Інкотермс 2020 покладають на продавця обов’язки щодо розміщення товару на борту судна і оплаті витрат і фрахту, необхідних для страхування і доставки товару в зазначений порт призначення, а також щодо виконання експортних митних процедур з оплатою експортних мит і інших зборів у країні відправлення для вивезення товару. Однак продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності для ввезення товару, сплачувати імпортні мита або виконувати інші імпортні митні процедури при ввезенні.

Покупець зобов’язаний розвантажити найняте продавцем судно в порту прибуття, виконати імпортне митне оформлення з оплатою імпортних мит і зборів, і доставити товар до місця призначення. При намір сторін покласти на покупця обов’язку по доставці товару на судні в порт призначення доцільно використовувати правило FOB Інкотермс 2020.

 
Правило CIF більше не визначається як розміщення товару минулого «через поручні судна», мається на увазі, що товар розміщується «на борту судна», тобто фактично знаходиться повністю на палубі або в трюмі.

Базис поставки CIF актуальний при транспортуванні важкої техніки, для вантажів, що перевозяться навалом або в тарі. При розміщенні товару в контейнері типовим для продавця є передача товару морському перевізнику на терміналі (або в приміщенні продавця після відвантаження товару в контейнер), а не шляхом розміщення на борту судна, в таких випадках слід використовувати термін CIP Інкотермс 2020.

 
Базис поставки CIF ідентичний правилом CFR Інкотермс 2020 за винятком однієї статті – страхування.

Страховка в базисі поставки CIF
Умови поставки CIF Інкотермс 2020 покладають на продавця також обов’язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару під час морського перевезення. Відповідно до правила CIF продавець зобов’язаний укласти договір страхування за свій рахунок на користь покупця. Покупець повинен брати до уваги, що згідно з базисом поставки CIF, від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям від ризиків втрати і пошкодження товару. У разі якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен, або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити заходів до забезпечення додаткового страхування. Страхова сума в договорі страхування повинна становити не менше 110 відсотків від вартості контракту і в валюті міжнародного контракту. Страховка повинна покривати товари як мінімум протягом терміну всій перевезення від порту відвантаження товару до порту вивантаження.

Продавець повинен надати покупцеві окремий договір страхування або страховий сертифікат спільно зі страховим полісом, у якому повинні бути вказані деталі поставки, щоб дозволити покупцю або будь-якого іншого особі, яка має страховий інтерес до товару, вимагати від страховика страхової виплати при настанні страхового випадку.

Переваги і недоліки застосування правила CIF
Очевидна перевага для продавця застосування правила CIF, як і в разі застосування терміна CFR Інкотермс 2020 року, є те, що, оскільки продавець зобов’язаний завантажувати товари на борт судна, то в транспортному документі, зазвичай коносаменті, як вантажовідправника буде вказано саме продавець.

Так само перевагою є те, що продавець контролює товари і витрати на замовленому ним судні, тому що він оплачує фрахт. Але цей же пункт буде недоліком продавця, тому що йому зазвичай доводиться оплачувати фрахт до отримання коносамента і, отже, до отримання оплати від покупця за товар.

 
Головна перевага для покупця використання торгового терміна CIF полягає в тому, що його товари застраховані.

Торговий термін CIF не підходить для контейнерних перевезень з тієї ж причини, що і правило CFR Інкотермс 2020. Умови поставки CIF Інкотермс 2020 повинні використовуватися тільки для морських або внутрішніх водних перевезень, коли сторони мають намір доставити товари, розмістивши товари на борту судна (згадка про поручні судна виключено). Таким чином, правило CIF не підходить, коли товари передаються морському перевізнику до того, як вони опиняться на борту судна, наприклад, коли товари передаються перевізнику на контейнерному терміналі. Згідно з правилами Інкотермс 2020 базис CIF не підходить для контейнерних перевезень, оскільки вантаж передається морському перевізнику нема на борту, а в місці, що знаходиться на деякій відстані від порту, наприклад, на контейнерному майданчику або навіть в приміщенні продавця, де товар упаковується (завантажується) в контейнер, наданий перевізником. В цьому випадку сторонам слід розглянути можливість використання правила CIP Інкотермс 2020.

При застосуванні банківського акредитива багато банків наполягають використовувати умови поставки CIF замість CIP Інкотермс 2020 року, навіть якщо товари знаходяться в морських контейнерах або перевозяться по повітрю, тому що: «Ми завжди робили це таким чином» або «Це наша стандартна форма транзакції»!

[an error occurred while processing the directive]