Договір страхування плодових дерев

Предметом цього Договору є майнові  інтереси Страхувальника, що не суперечать  закону, пов’язані  з володінням, користуванням та розпорядженням сільськогосподарською продукцією, а саме: майбутнім (очікуваним)  урожаєм багаторічних  плодових  культур

ДОГОВІР

ДОБРОВІЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО

СТРАХУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є майнові  інтереси Страхувальника, що не суперечать  закону, пов’язані  з володінням, користуванням та розпорядженням сільськогосподарською продукцією, а саме: майбутнім (очікуваним)  урожаєм багаторічних  плодових  культур,  зазначених у Додатку №1 до даного Договору.

1.2.

1.2. На умовах цього Договору застрахований майбутній (очікуваний)  врожай багаторічних плодових культур, який буде зібрано з площ, що постійно перебувають за адресою (область, район, селище):

1.3. Договір укладається на підставі заяви про страхування, карти-схеми розташування багаторічних плодових культур  (або копії з неї), технологічної карти, які є невід’ємними Додатками до цього Договору, та Правил добровільного страхування сільськогосподарських культур, далі Правила страхування.

1.4. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої Страхувальником в Заяві на страхування, є підписання Акту огляду стану багаторічних плодових культур .

1.5.. Вигодонабувачем за цим Договором

 

2.СРАХОВІ РИЗИКИ. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

2.1. Страховим ризиком за цим Договором є подія, на випадок якої проводиться страхування  і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:

2.1.1. Весняний заморозок;

2.1.2. Град та вторинні захворювання внаслідок граду;

2.1.3. Ураган;

2.2. Явища (події), перераховані в п.п. 2.1.1 – 2.1.3 вживаються в наступному розумінні:

 • Весняний заморозок – зниження температури нижче 00С на поверхні ґрунту і рослин, що спостерігається у вегетаційний період при позитивних середньодобових температурах повітря, яке викликає загибель або пошкодження багаторічних плодових культур внаслідок появи в пошкодженій рослині одного або більше симптомів, а саме: внутрішньоклітинні кристали льоду, що порушують клітинну структуру (клітинна загибель), загибель репродуктивних органів.
 • Град – вид атмосферних опадів, що являють собою крижані утворення розміром від дрібної горошини до крупного яйця, які випадають теплої пори року, як правило, із зливовим дощем або під час грози і викликають загибель або пошкодження багаторічних плодових культур в результаті безпосередньої механічної дії на надземні органи рослини, а також зменшення врожаю багаторічних плодових культур і вторинні захворювання багаторічних плодових культур.
 • Ураган – сильний тривалий вітер (рух повітряних мас), вище 9-ти балів за шкалою Бофорта і швидкістю понад 20 м/с, з дощем, снігом або без них, що викликає загибель або пошкодження багаторічних плодових культур та/або їх репродуктивних органів, вилягання рослин, незворотне виривання та/або ламання стебел.

2.3. Страховим випадком за цим Договором визнається  факт понесення  збитків Страхувальником (Вигодонабувачем) при здійсненні ним господарської діяльності, пов’язаних:

2.3.1.  з неотриманням або недоотриманням врожаю багаторічних плодових культур , тобто отримання урожаю в обсягах, які не відповідають запланованим, які визначені Сторонами на момент укладення Договору внаслідок настання  подій (страхових ризиків , визначених пунктом 2.1. цього Договору;

2.3.2. втратою  якості врожаю багаторічних плодових культур, а саме плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок настання ризику  “Град”,

внаслідок чого виникає зобов’язання Страховика сплатити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, який може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.

Плоди , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, повинні відповідати таким    органолептичним показникам: плоди здорові, свіжі, цілі, чисті, цілком розвинуті, неушкоджені сільськогосподарськими шкідниками, без механічних ушкоджень, типові за розміром, формою, вагою та забарвленням для певного помологічного сорту, з плодоніжкою чи без неї.Під втратою якості врожаю  плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, Сторони розуміють  наявність таких  пошкоджень від градобію  на плодах в результаті  настання ризику  “Град”, внаслідок яких  плоди є непридатними   для реалізації у свіжому вигляді, та можуть бути реалізовані тільки з метою  промислової  переробки.   ,

При цьому, втрата якості  врожаю плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, визначається тільки на момент збирання і оприбуткування врожаю. , Збитки,  пов’язані із    зниженням якості врожаю плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, які  можуть виникнути  під час подальшого зберігання, транспортування  тощо, не визнаються страховим випадком  за цим Договором.

2.4. Факт настання страхових ризиків, наведених в п. 2.1. даного Договору, визначається компетентними органами: Українським Гідрометцентром, Державною службою  з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Державною інспекцією  захисту рослин.

2.5. Випадок визнається страховим за наявності:

 • багаторічних насаджень плодових культур;
 • факту несприятливого впливу на застраховані багаторічних плодових культур подій, зазначених  у п. 2.1 даного Договору;
 • причинно-наслідкового зв’язку між фактом настання подій, зазначених у п. 2.1 даного Договору і фактом пошкодження або загибелі врожаю багаторічних плодових культур,   щодо яких  укладений цей Договір, та/або
 • причинно- наслідкового зв’язку між фактом настання ризику “Град і фактом  втрати    якості врожаю  плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді

Відсутність хоча б однієї з вищезазначених умов виключає визнання Страховиком випадку страховим.

 

 1. ВВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

3.1. Страховик не виплачує страхове відшкодування у разі пошкодження, знищення або втрати врожаю культур  внаслідок:

3.1.1. Вторинних хвороб, якщо вони не спричинені градом;

3.1.2.

. Захворювань рослин або розповсюдження шкідників, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;

3.1.3. техногенних  аварій , забруднення  навколишнього природного середовища

3.1.4.  військових дій всякого роду, громадянської війни, нападу військових сил та/або спеціальних формувань (підрозділів) будь-якої держави, а також безпосередньої загрози такого нападу, незалежно від того, чи була оголошена війна чи ні.

3.1.5. дії військових сил України та/або інших спеціально призначених для цього формувань та підрозділів направлених на протистояння нападу чи загрозі нападу військових сил та/або спеціальних формувань (підрозділів) будь-якої держави, а також безпосередній загрозі такого нападу, незалежно від того, чи була оголошена війна чи ні.

3.1.6. введення надзвичайного, воєнного чи особливого стану, проведення антитерористичних операцій на всій території держави або на окремій її території, масових заворушень, актів громадянської непокори, страйків, локаутів, бунтів, заколотів, державних переворотів або спроби їх здійснити, повстань або революцій, громадянських війн, терористичних актів та їхніх наслідків, диверсій, дій озброєних повстанців, а також дій влади, спрямованих на їхнє придушення, вилучення, конфіскації, арешту, націоналізації, знищення чи пошкодження майна за розпорядженням військової або цивільної влади існуючої юридично або фактично.

3.1.7. використання або зберігання ядерної зброї, мін, бомб, снарядів чи інших видів озброєння.

3.1.8. впливу ядерної енергії в будь-якій формі.

3.1.9. Невиконання (або часткового виконання) Страхувальником умов та строків технологічної карти, інших агротехнічних правил та вимог агротехніки;

3.1.10. Невиконання (або часткового виконання) Страхувальником рекомендацій Страховика або уповноваженого ним експерта, правил та приписів органів пожежного нагляду, енергонагляду, інших компетентних органів в установлені строки;

3.1.11. Порушення Страхувальником, його представником, членами його сім’ї, а також найманими працівниками встановлених правил зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна.

3.2.Не підлягає страхуванню майно розташоване у населених пунктах, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють у повному обсязі свої повноваження або у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (перелік населених пунктів визначається на дату настання страхової події відповідно до Розпорядження від 07.11.2014 №1085 Кабінету Міністрів України з урахуванням усіх змін і доповнень), і тимчасово окупованої території України, межі якої визначаються на дату настання страхової події відповідно до Законів України від 15.04.2014 №1207-VII і від 12.08.2014 №1636-VII з урахуванням всіх змін і доповнень.

3.3. Страховик не відшкодовує збитки і не несе жодної відповідальності з відшкодування збитків та здійснення будь-яких виплат за цим Договором, якщо наявність такої відповідальності, таких збитків та здійснення виплат за такими збитками є порушенням, призводить або може призвести до потрапляння Страховика під дію будь-яких санкцій, заборон і обмежень в рамках резолюцій, прийнятих ООН, а також торговельних або економічних санкцій, законів або правил Європейського Союзу, Франції та США.

 1. СТРАХОВА СУМА

4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до Договору зобов’язаний здійснити страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

4.2. Страхова сума визначається як вартість майбутнього врожаю багаторічних плодових культур , шляхом множення застрахованої врожайності плодів  в господарстві на площу багаторічних плодових культур  та вартість метричної одиниці врожаю плодів, тобто:

СС = S*( В зс*Ц1+ В зп*Ц2),   (1)

де:

СС – страхова сума, грн.

S – площа фруктових насаджень, які приймаються на страхування, га.

В зс – Застрахована врожайність плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, ц/га

Ц1 – Вартість  плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді  1 ц, грн

В зп  – Застрахована врожайність плодів що призначені для промислової переробки;

Ц2 – Вартість плодів що призначені для промислової переробки 1 ц (Ц2),грн

4.3. Розрахунок страхової суми, страховий тариф та страховий платіж, застрахована врожайність зазначені в Додатку 1 до Договору.

4.4. Ліміт відповідальності  за  ризиком  втрати  якості врожаю  плодів ,що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок настання ризику  “Град” визначається в розмірі різниці між вартістю  врожаю плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, та вартістю  врожаю фруктів, що призначені для реалізації з метою  промислової переробки .

Вартість  врожаю фруктів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді складає –– 1 000грн/ц.;

Вартість врожаю фруктів, що призначені для промислового переробки  складає –– 400грн/ц

4.5. Страхова сума за Договором дорівнює :_

4.5.1. Ліміт відповідальності  по ризику втрати  якості врожаюплодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок впливу явища

 1. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОКИ СПЛАТИ

5.1. Страховий тариф за страхування неотримання/недоотримання врожаю багатолітніх  плодових культур та  страхування втрати якості врожаю зазначається  у Додатку № 1 до Договору.

5.2.  Розміри  франшиз за страховими випадками, зазначеними в пунктах 2.3.1. та 2.3.2. цього Договору  , вказані у Додатку № 1 до Договору. Франшиза застосовується до страхової суми для кожної ділянки окремо.

5.3. Загальний страховий платіж за Договором дорівнює 5.4. Порядок оплати страхового платежу: у розстрочку

5.4.1. Розміри страхових внесків і строки їхньої сплати:

5.5. При внесенні страхового платежу в розстрочку, у випадку несплати чергового страхового внеску в обговорений строк і в зазначеному розмірі, даний Договір вважається таким, що втратив силу з 00 годин дня, наступного за останнім днем строку його сплати. При цьому внесена частина страхового платежу не повертається.

5.6. При настанні страхового випадку відповідно до п. 2.3.1. та пред’явлення Страхувальником заяви на виплату страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний сплатити додаткову частку страхової премії у розмірі у строк не пізніше ніж 15 робочих днів після надання заяви про настання страхового випадку

5.7. Всі розрахунки за Договором здійснюються у грошовій одиниці України – гривні

 1. ССТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надходження страхового платежу або його першої частини у зазначений строк та у встановлених розмірах на поточний рахунок чи до каси Страховика, але не раніше проведення огляду відповідно до п. 7.1.2. та діє до кінця строку збирання врожаю багаторічних плодових культур, встановленого агротехнічними вимогами для кожного сорту плодових культур  у відповідному регіоні, але не пізніше „30” жовтня 2018р., з урахуванням умов, зазначених в п. 5.4 цього Договору.

6.2.Договір діє виключно в межах території, на якій розташовані багаторічні плодові культури згідно пункту 1.3 Договору,  застраховані  за цим Договором.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. Страховик зобов’язаний:

7.1.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами страхування;

7.1.2. В узгоджений із Страхувальником термін, до„ провести перший спільний огляд багаторічних плодових культур, і до _.  провести другий спільний огляд багаторічних плодових культур, що приймаються на страхування, із складанням відповідного Актів огляду, в якому відображається стан цих багаторічних плодових культур, в разі якщо насадження багаторічних плодових культур знаходяться у не належному стані, вони не приймаються на страхування.  В разі якщо врожайність   багаторічних плодових культур відповідно до Акту першого або другого огляду відрізняється від врожайності відповідно до умов договору страхування, умови договору страхування повинні бути змінені виходячи з даних врожайності, вказаних у Акті огляду. Вказані Акти огляду є невід’ємною частиною цього Договору.

7.1.3. Зберігати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

7.1.4. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

7.1.5. Керуватись документами державної гідрометеорологічної служби, органів пожежного нагляду, підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у розділі 2 Договору;

7.1.6. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в строк, передбачені Договором;

7.1.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити Страхувальника про причини відмови в термін, передбачений Договором;

7.1.8. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, Правилами страхування та Договором.

7.1.9. Своєчасно направляти своїх представників (залучених фахівців) для складання відповідних Актів в рамках дії даного Договору. Дані Акти повинні бути підписані Страховиком (його представником) та повинна бути поставлена печатка Страховика (його представника).

7.1.10. На підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини і обставини, а також розміру збитків, Страховик зобов’язаний скласти Страховий Акт протягом п’яти робочих днів після отримання всіх необхідних документів. Про складення Страхового Акту Страховик зобов’язаний повідомити Страхувальника в день складення цього Акту.

 

7.2. Страховик має право:

7.2.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію щодо застрахованих фруктових насаджень, а також отримувати інформацію та здійснювати огляд стану застрахованих культур під час дії Договору;

7.2.2. Визначити уповноваженого експерта та доручити йому здійснення страхової експертизи під час укладання та виконання умов Договору, а також врегулювання збитків;

7.2.3. Перевіряти виконання Страхувальником вимог Правил страхування і Договору;

7.2.4. Давати інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов’язковими для Страхувальника;

7.2.5. Провести власне розслідування для з’ясування причин та розміру збитку. Зазначені дії Страховика не є ознакою визнання ним страхового випадку;

7.2.6. Направляти запити в Компетентні органи з питань, пов’язаних з розслідуванням причин і визначенням розміру збитку;

7.2.7. Отримати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту страхового випадку та розміру страхового відшкодування, включаючи відомості, які складають комерційну таємницю;

7.2.8. У випадку необхідності додаткової перевірки причин і обставин страхового випадку, – відстрочити виплату страхового відшкодування, але не більш ніж на 1 місяць з моменту отримання документів, які вказані в п.8.1., про що письмово повідомити Страхувальника із зазначенням обґрунтованих причин проведення вказаної додаткової перевірки.

7.2.9. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків визначати незалежного експерта за погодженням із Страхувальником;

7.2.10. Відмовити в виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором.

7.2.11. Висунути (у межах фактично сплаченої суми страхового відшкодування) позов до осіб, винних у настанні страхового випадку (за наявності таких), з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки;

7.2.12. Припинити дію Договору відповідно до умов Договору, Правил страхування і законодавства України.

7.3. Страхувальник зобов’язаний:

7.3.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику та про стан застрахованих виноградників;

7.3.2. Своєчасно сплатити страхові платежі у розмірі та строки, зазначені в п. 5.3.1. Договору;

7.3.3.В узгоджений із Страхувальником термін, до„01” квітня огляд багаторічних плодових культур, що приймаються на страхування, із складанням відповідного Актів огляду, в якому відображається стан цих багаторічних плодових культур, в разі якщо насадження багаторічних плодових культур знаходяться у не належному стані, вони не приймаються на страхування. В разі якщо врожайність багаторічних плодових культур відповідно до Акту першого або другого огляду відрізняється від врожайності відповідно до умов договору страхування, умови договору страхування повинні бути змінені виходячи з даних врожайності, вказаних у Акті огляду. Вказані Акти огляду є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3.4. Дотримуватись під час дії Договору агротехнічних вимог щодо вирощування застрахованих фруктових насаджень та збирання урожаю, рекомендацій Страховика або уповноваженого ним експерта, а також вимог відповідних органів нагляду;

7.3.5. Оперативно усувати виявлені під час перевірок недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованих фруктових насаджень, які можуть суттєво вплинути на врожайність;

7.3.6. Надавати можливість Страховику та/або уповноваженому експерту Страховика проводити огляд стану фруктових насаджень до укладання Договору, в період його дії, та після настання страхового випадку;

7.3.7. Вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, виконуючи вказівки Страховика;

7.3.8. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо застрахованих фруктових насаджень.

7.3.9. При настанні явища / явищ (події/подій), перерахованих в п.п. 2.1.1 – 2.1.7 даного Договору і які можуть спричинити настання страхового випадку:

1) негайно повідомити відповідні Компетентні органи;

2)  негайно звернутися в цілодобовий Центр сервісної підтримки клієнтів Страховика за телефонами:

0-800-501-501, 0-800-503-707 (безкоштовно в межах України)

або

456-з мобільних телефонів (згідно тарифів операторів)

При цьому необхідно одержати і запам’ятати (зафіксувати в себе) повідомлений представником Страховика номер запису в журналі реєстрації заяв про події. У випадку, якщо при наступному зверненні до Страховика у зв’язку з подією Страхувальник (його представник) не може повідомити такий номер реєстраційного запису, Страховик має право вважати відповідне повідомлення неодержаним. Протягом п’яти робочих днів,   направити Страховику письмове повідомлення про несприятливий вплив явища / події, перерахованих в п.п. 2.1.1 – 2.1.3. даного Договору, на застраховані плодові культури.

3) надати Страховику всю необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних робіт на момент страхового випадку по вирощуванню плодових культур при його пошкодженні чи загибелі;

4) забезпечити Страховику можливість огляду місця події та проведення власного розслідування, а також надавати Страховику достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;

5) надати Страховику всі документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування.

6) зберегти, до огляду Страховиком (за умови, що належно повідомлений Страховик здійснить такий огляд у строк не більше ніж в 5 робочих днів від такого повідомлення)  пошкоджені фруктові насадження в тому вигляді, в якому вони опинились після несприятливого впливу події / явища, якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені із Страховиком.

В випадку, коли належно повідомлений Страховик (його експерт, представники) не з’явиться для огляду фруктових насаджень в визначений строк 5 робочих днів, Страхувальник звільняється від обов’язку, визначеного частиною першою цього підпункту Договору.

7) не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку збирання урожаю, повідомити про це Страховика і надати йому можливість інспекції стану застрахованих фруктових насаджень;

7.3.11. Узгодити із Страховиком рішення про відмову від збирання врожаю фруктів.

7.3.12. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, Правилами страхування та Договором.

7.4. Страхувальник має право:

7.4.1. Ознайомитись з умовами Правил страхування;

7.4.2. Одержати інформацію про Страховика згідно до законодавства України;

7.4.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в строк, передбачений Договором;

7.4.4. Припинити дію Договору відповідно з умовами Договору, Правил страхування і законодавством України;

7.4.5. В судовому порядку оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування;

7.4.6. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків визначити незалежного експерта за погодженням з Страховиком. Витрати за проведення експертизи за погодженням Сторони несуть  в рівних частинах від вартості замовлених послуг. Якщо експертиза проводиться за ініціативою однієї зі Сторін, витрати покладаються на останню, але відшкодовуються іншою Стороною у випадку підтвердження її зобов’язань згідно висновку експерту.

 1. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

8.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі документи:

8.1.1. Заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер Договору, детальним описом страхових випадків;

8.1.2. Документи відповідних Компетентних органів, які підтверджують факт та/чи причину настання подій, зазначених у п. 2.1. даного Договору;

8.1.3. Інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування на обґрунтовану вимогу Страховика, за умови, що такі документи є у Страхувальника і він може їх надати.

8.2. Після повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, Страховик при участі Страхувальника та інших компетентних осіб проводить огляд пошкоджених (загиблих) фруктових насаджень та складає Акт оцінки попереднього  збитку врожаю фруктів., в якому визначається  розмір попереднього збитку.

8.3.Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий Акт. Страховий Акт оформлюється Страховиком на підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини і обставини, а також розміру збитків. Строк складання Страхового Акту – п’ять робочих днів після отримання всіх необхідних документів.

8.4. Розмір прямого збитку, завданого врожаю фруктів, визначається  окремо для кожної ділянки  як частина запланованого врожаю, що втрачена в результаті настання  страхових ризиків, зазначених у п. 2.1. даного Договору, і встановлена за результатами  збирання врожаю і оприбуткування плодів .

8.5. Розмір страхового відшкодування за кожною із застрахованих  с/г культур (СВ) при зниженні врожайності визначається в розмірі збитку, зменшеного на розмір франшизи, відповідно до формули:

СВ = ((В застр – В ф) * S*ВП* Ц1 + (В застр – В ф) * S*(100-ВП)* Ц2)– ФБв

 

де:

В застр – застрахована врожайність застрахованих плодових насаджень за цим Договором, відповідно до Додатку № 1, ц/га,

В ф – фактична врожайність застрахованих плодових насаджень, за цим Договором , ц/га

S – площа застрахованих плодових насаджень, відповідно до Додатку № 1 –га,

Ц1 – Вартість  плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді  1 ц відповідно до Додатку № 1, грн

Ц2 – Вартість плодів що призначені для промислової переробки 1 ц відповідно до Додатку № 1,грн

ВП – Відсоток врожаю плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, від застрахованої врожайності відповідно до Додатку № 1

ФБв – франшиза, встановлена для застрахованих плодових насаджень, відповідно до Додатку № 1

8.6. Розмір збитку у разі втрати  якості врожаю плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок ризику  “Град”, визначається окремо для кожної ділянки як  різниця між вартістю зібраного врожаю плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, і  вартістю зібраного врожаю плодів , що призначені для промислової переробки .

8.7. Розмір страхового відшкодування за кожною із застрахованих с/г культур (СВя) для кожної ділянки  по ризику втрати  якості врожаю  плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок настання ризику “Град” визначається в розмірі збитку, зменшеного на розмір франшизи, відповідно до формули:

СВя= (Ц1-Ц2)*(Мзп-Мпп)-Фбя

де:

Ц1 – Вартість  плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді  1 ц відповідно до Додатку № 1, грн

Ц2 – Вартість плодів що призначені для промислової переробки 1 ц відповідно до Додатку № 1

Мпп — фактичний врожай плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, отриманий на ділянці,ц

Мзп— запланований врожай плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, отриманий на ділянці  Взс* S, ц

ФБя – франшиза, встановлена для застрахованих багаторічних плодових культур  відповідно до Додатку № 1  за страховим випадком втрати якості врожаю плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок впливу явища “Град”

 

Фактична врожайність – врожайність застрахованих плодових насаджень, яка одержана під час дії Договору страхування, що визначається після збору врожаю і оприбуткування дозрілої продукції в підприємстві Страхувальника.  Фактична врожайність багаторічних плодових культур визначається за результатами збирання (оприбуткування) за умови, що фахівці, залучені Страховиком, присутні (за винятком випадків,  визначених цим Договором,  відсутності завчасно повідомлених представників Страховика при збиранні плодів, або несвоєчасного їх прибуття на таке збирання), при збиранні плодів і згодні з її результатами по валовому збору , по врожайності та кількості фактичного врожаю плодів, що призначені для  промислової переробки .

При цьому, за 7 календарних днів до початку планового збирання плодів (окремо по кожній породі плодових насаджень), Страхувальник зобов’язаний письмово (електронною поштою та замовленою кореспонденцією з повідомленням про вручення) сповістити Страховика та його залучених фахівців-експертів про плановану дату початку збирання, і вимагати участі залучених Страховиком фахівців-експертів у збиранні плодів для визначення фактичної врожайності багаторічних плодових культур. Страховик та його залучені фахівці-експерти зобов’язані сповістити Страхувальника про плановану дату прибуття фахівців-експертів, залучених Страховиком для участі у збиранні плодів протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення від Страхувальника про початок планового збирання плодів. Планова дата прибуття представників Страховика не може бути пізнішою, ніж визначена Страхувальником запланована дата початку збирання  плодів.

Дати приїзду фахівців-експертів, залучених Страховиком визначаються по датах на автобусних квитках до населеного пункту Летичів й/або по датах на відзначених посвідченнях про відрядження. У випадку, якщо залучені Страховиком фахівці-експерти відсутні або запізнились на збирання з причин, що не залежать від Страхувальника, результати збирання, зокрема, визначена фактична врожайність, визнаються Сторонами узгодженими.

Якщо Страхувальник не сповістив Страховика та/або залучених Страховиком фахівців-експертів про плановану дату початку збирання, або сповістив із запізненням (пізніше ніж за 7 календарних днів) що призвело до несвоєчасного прибуття залучених Страховиком фахівців-експертів до початку збирання, або почали збирання до дати планованого збирання, Страховик має право не погоджувати врожайність, та кількість врожаю плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, і відмовляти у виплаті у випадку наявності в Страхувальника претензій на страхове відшкодування по таким ділянкам.

У випадку, якщо значення СВ (страхового відшкодування) та СВя (страхового відшкодування), розрахованих за формулами, вказаними в пунктах 8.5 та 8.7. даного Договору, менше або рівне нулю, то страхова виплата не здійснюється.

8.8. При настанні страхового випадку відповідно до п. 2.3.1. та пред’явлення Страхувальником заяви на виплату страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний сплатити додаткову частку страхової премії у розмірі 38 243,75 грн (Тридцять вісім тисяч двісті сорок три грн., 75 коп)  у строк не пізніше ніж 15 робочих днів після надання заяви про настання страхового випадку_

8.9. У випадку повної загибелі врожаю плодових культур, застрахованих о за цим Договором, розмір величина страхового відшкодування розраховується як різниця між розміром страхової суми і розміром франшизи. При цьому, дія цього Договору щодо загиблих застрахованих посівів, припиняється після виконання Страховиком своїх зобов’язань за цим Договором.

8.8. У будь якому випадку, коли врожай фруктів визнаний повністю загиблими, а Страхувальник приймає рішення про збирання фактично сформованого на загиблій дільниці врожаю, із страхового відшкодування утримується вартість одержаної продукції у відповідності до умов даного Договору. При цьому виплата страхового відшкодування по ризику втрати  якості врожаю фруктів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок впливу явища “Град”,в такому випадку не здійснюється

8.9. Загальна сума страхового відшкодування  при настанні страхового випадку  втрати врожаю за цим Договором не може перевищувати загальну страхову суму, зазначену в п. 4.5. цього Договору.  Загальна сума страхового відшкодування у зв’язку з втратою и  якості врожаю плодів , що призначені для реалізації у свіжому вигляді, внаслідок впливу явища “Град”,  не може перевищувати ліміт відповідальності, зазначений в п. 4.5.1. цього Договору

8.10. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 15-ти робочих днів з дня складення Страхового Акту.

8.11. Страховик має право відстрочити термін прийняття рішення про виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому п. 7.2.8 Договору, якщо:

8.11.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог щодо одержання страхового відшкодування – до отримання роз’яснень Компетентних органів, строк отримання яких не повинен перевищувати термін встановлений законодавством для надання таких роз‘яснень;

8.11.2. Порушено кримінальну справу щодо настання страхового випадку і ведеться розслідування обставин, що призвели до настання страхового випадку – до закінчення розслідування або судового розгляду.

8.12. Страхове відшкодування здійснюється Вигодонабувачу Страховиком за наступними реквізитами:  п/р 26002053232463, Банк ПАТ “ПРИВАТБАНК”, м. Миколаїв, МФО 326610.

9.ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

 

9.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі якщо:

9.1.1. Страхувальник не повідомив Страховика, без поважних на те причин, про настання події, що має ознаки страхового випадку у встановлений Договором термін та не надав необхідних документів від Компетентних органів, чи не допустив представника Страховика на місце події, що має ознаки страхового випадку, у зв’язку з чим не можна встановити причини та розмір збитку;

9.1.2. Страхувальник (особа, яка знаходиться з ним в трудових відносинах) вчинив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив заходів, спрямованих на запобігання страхового випадку і зменшення розміру збитку;

9.1.3. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

9.1.4. Страхувальник у встановлені строки не розпочинав збирання вирощеного врожаю фруктів;

9.1.5. Страхувальник порушив агротехнічні норми вирощування фруктів (що має бути підтверджено висновками комісії в склад якої мусять входити представники відповідних державних органів, в компетенцію яких входить надання таких висновків), або умови страхування, передбачені даним Договором та Правилами страхування, що призвело до додаткового збитку, або перешкоджає встановленню причин та розміру збитку;

9.1.6. Страхувальник порушив рекомендації Страховика або уповноваженого ним експерта, правила та приписи компетентних органів, якщо такі рекомендації, правила та приписи стосуються відвернення (недопущення) настання негативних наслідків дії страхових випадків і Страхувальник в змозі їх виконати в конкретних умовах;

9.1.7. Неприйняття Страхувальником заходів по рятуванню застрахованих фруктових насаджень  під час і після страхового випадку, забезпеченню збереження його залишків і запобіганню їх подальшого пошкодження, якщо такі заходи можливо здійснити в конкретних умовах.

9.1.8.  Зниження якості врожаю плодів, що призначені для реалізації у свіжому вигляді, настало не в результаті прямого впливу ризику “Град”.

9.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови в п’ятнадцятиденний термін з моменту надходження всіх документів, зазначених у пункту 8.1 даного Договору.

9.3. Розмір страхового відшкодування повинен бути погоджено з перестраховиком/ами, якщо частина відповідальності за договором була передана у перестрахування.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі 0,01% від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочення виплати.. Страховик несе даний вид відповідальності за умови своєчасного надання Страхувальником всіх документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування у відповідності до умов Договору.

10.2. За невиконання або неналежне виконання інших зобов’язань, передбачених Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Зміна умов даного Договору проводиться за взаємною згодою Страхувальника і Страховика, на підставі письмової заяви однієї із сторін протягом п’яти днів з моменту отримання заяви іншою стороною й оформляється у вигляді письмових Додаткових угод, що підписуються обома сторонами. Додаткова угода, з моменту її підписання, є невід’ємною частиною даного Договору.

11.2. Якщо будь-яка із сторін не згодна на внесення змін у даний Договір, у той же строк (див.п.11.1), вирішується питання про дію Договору на колишніх умовах або про припинення його дії.

11.3. З моменту отримання заяви однієї зі сторін до моменту ухвалення рішення, що слідує з пп.11.1 і 11.2, даний Договір продовжує діяти на попередніх умовах.

11.4. Дія даного Договору припиняється:

11.4.1. Після закінчення строку дії Договору;

11.4.2. При виконанні Страховиком зобов’язань за цим Договором у повному обсязі.

11.4.3. При несплаті Страхувальником страхового платежу або його частини у вказані даним Договором терміни й в узгодженому розмірі.

11.4.4. При  виявленні в результаті спільних оглядів здійснених у наступні терміни: перший огляд –  до 01 квітня 2018р., другий огляд — до 15.06.2018р., відсутності чи недостатньої кількості насаджень, недосягнення рослинами необхідної фази розвитку, або стан насаджень не дозволяє прийняти їх на страхування. При цьому цей Договір вважається достроково припиненим у відношенні ділянок, на яких спостерігаються насадження, стан яких не дозволяє прийняти їх на страхування, чи їхня відсутність. Перелік ділянок, у відношенні яких припиняється цей Договір страхування, вказується в Акті огляду полів, підписаному сторонами. При цьому Страховик утримує 20% від сплачених страхових платежів за страхування відповідних ділянок.

11.4.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.5. Даний Договір може бути припинений з ініціативи однієї з сторін, але шляхом укладання Сторонами відповідної угоди про розірвання Договору. В разі, якщо вимога про розірвання Договору пов’язана з порушенням другою стороною умов Договору, укладання відповідної угоди не вимагається

11.6. У випадку дострокового припинення Сторонами дії даного Договору сплачені страхові внески повертаються Страхувальнику повністю, якщо:

11.6.1. Страховик порушив умови даного Договору.

11.6.2. Даний Договір припинено з ініціативи Страховика не внаслідок порушення Страхувальником умов даного Договору.

11.7. У випадках дострокового припинення даного Договору з причин, не вказаних у п. 11.6 даного Договору, Страхувальнику повертається частина сплачених страхових внесків за неминулий термін дії даного Договору з урахуванням порядку оплати страхових внесків, передбаченого даним Договором, за вирахуванням накладних витрат Страховика на ведення справи в розмірі 30% від цієї частини і здійсненних за даним Договором страхових виплат.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, що виникли після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, яких сторона не могла запобігти доступними засобами. Строк дії зобов’язань у даному випадку відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини нездоланної сили, на які сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, такі як: війна, бойові дії, суспільні безладдя, державний  переворот, а також рішення і дії органів державної влади, якщо такі обставини можуть привести до об’єктивної неможливості для сторін (сторони) виконати свої зобов’язання за даним Договором.

12.3. Відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України чи іншими компетентними органами, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості форс-мажорних обставин.

12.4. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше 10 днів з моменту настання форс-мажорних обставин, сповістити іншу сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців, кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, без права відшкодування можливих збитків.

12.6. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

 1. ІНШІ УМОВИ

 

13.1. Умови страхування, не вказані в Договорі, регулюються Правилами страхування та Законом України «Про страхування».У випадку невідповідності регламентацій Правил страхування і даного Договору, пріоритет мають норми цього Договору.  Договір складено у трьох примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

13.2. Невід’ємними частинами Договору є:

Додаток №1 – Перелік ділянок багаторічних плодових культур  згідно даного Договору.

Додаток №2 – заява на страхування.

Додаток №3 – акт огляду;

Додаток №4 – технологічна карта;

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

            Страхувальник:                                                                                                                                                    Страховик:

 

______________________                                                                                                                         _____________________

М.П.                                                                                                                                                                                           М.П.