Перелік страхових ризиків

 1. Буря – сильний вітер, зафіксований гідрометеорологічним центром, швидкість якого становить від 25 м/с і більше, який може супроводжуватись атмосферними опадами, якщо інше не передбачено Договором страхування. Значні швидкості вітру під час бурі викликають посилену транспірацію рослин, висихання верхніх шарів ґрунту, механічні пошкодження рослин, у супроводі злив – полягання посівів, що зумовлює значне зниження урожаю сільськогосподарських культур;
 2. Видування – явище, спричинене здуванням сильним (понад 10-15 м/сек.) і тривалим вітром верхніх шарів ґрунту разом з посіяним насінням, а іноді і зі сходами рослин. Спостерігаються на безструктурних розпилених ґрунтах при сильному вітрі в суху погоду;
 3. Вимерзання – загибель сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, що знаходяться в стані перезимівлі, внаслідок зниження температури повітря або ґрунту нижче критичної для рослин межі протягом 1 доби. Вимерзання спричиняє пошкодження (у тому числі засихання, загибель) вузлів кущіння, кореневої системи озимих зернових, надземних та підземних частин багаторічних насаджень;
 4. Вимокання – весняна загибель сільськогосподарських культур внаслідок недостачі кисню для дихання, що зумовлюється тривалим (більше 14 днів) перебуванням їх в умовах застою талої води.
 5. Випадіння рослин – явище, характерне для озимих культур, що спостерігається при різкому і активному наростанні тепла в період відновлення вегетації та одночасно при недостачі вологи у верхньому шарі ґрунту. При цьому вторинна коренева система не встигає використовувати вологу більш глибоких шарів ґрунту, і рослини гинуть. Це явище більш розповсюджене при пізніх веснах;
 6. Випирання рослин – загибель рослин внаслідок розриву кореневої системи, оголення вузлів кущіння озимих культур чи кореневої шийки багаторічних трав в результаті неодноразового розмерзання і замерзання верхнього перезволоженого шару ґрунту, витиснення на поверхню ґрунту вузла кущіння внаслідок механічного тиску на тканини рослини людяної кірки під верхнім шаром ґрунту та супроводжується розривом кореневої системи рослини.
 7. Випрівання – загибель рослин озимих культур та багаторічних трав внаслідок тривалого перебування рослин під високим сніговим покривом, коли температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння близька до 0º упродовж 80-100 днів (не обов’язково підряд) та при слабкому промерзанні або талому ґрунті. Відбувається аномальний ріст конусу наростання взимку, ураження грибковими хворобами і, внаслідок цього, загибель рослин ранньою весною; часткова або повна загибель озимих і інших зимуючих культур від виснаження в результаті тривалого перебування під глибоким сніговим покривом внаслідок недоліку світла, припинення вступу води і їжі з ґрунту, велика вологість повітря і підвищена температура під снігом. У цих умовах нові живильні речовини в рослинах не утворюються, а накопичені раніше — витрачаються на дихання. В результаті настає спочатку вуглеводне виснаження, потім розпад білків і, нарешті, поразка рослин хворобами (фузаріозом, склеротиніє).
 8. Вторинні хвороби рослин – масовий розвиток захворювань рослин, що викликаються напівпаразитичними збудниками, що є наслідком первинного механічного пошкодження рослин градом, бурею, зливою, низькою температурою, стоячою водою чи іншими подіями;
 9. Град – опади, що випадають в теплий період року у вигляді часточок льоду різних розмірів. У більшості випадків розмір граду 1-2 см, максимальний діаметр до 6-8 сантиметрів. Іноді градини випадають у вигляді кусків льоду масою близько 500 грам. При тривалих та інтенсивних градобиттях відбувається значна втрата урожаю, а в багатьох випадках і повна загибель урожаю або рослин;
 10. Ґрунтова кірка – сильно ущільнений, зцементований поверхневий шар ґрунту. В одних випадках кірка відстає у вигляді плиток, в інших – представляє монолітний міцний шар, який поступово переходить в нижні рихлі шари. Виникає на поверхні ґрунту після сильних дощів, частіше липневих, при наступному підвищенні денних температур і температури поверхні ґрунту та перешкоджає диханню та/або сходженню рослин;
 11. Епіфітотійний розвиток хвороб рослин – масове розповсюдження хвороб рослин, яке не є наслідком діяльності Страхувальника (Вигодонабувача) і яке кваліфіковане Державною станцією захисту рослин як “Епіфітотія”;
 12. Епіфітотійне розмноження шкідників рослин – раптове, масове розмноження шкідників рослин, яке не є наслідком діяльності Страхувальника (Вигодонабувача) і яке кваліфіковане Державною фітосанітарною інспекцією як “Епіфітотія”;
 13. Заморозок – зниження температури нижче 0°С на поверхні ґрунту і рослин, що спостерігається у вегетаційний період при позитивних середньодобових температурах повітря, яке викликає загибель або пошкодження сільськогосподарських культур внаслідок появи в пошкодженій рослині одного або більше симптомів, таких як: внутрішньоклітинні кристали льоду, що порушують клітинну структуру (клітинна загибель), загибель репродуктивних органів і зневоднення або „висмоктування зерна”, якщо інше не передбачено Договором страхування. На розподіл та інтенсивність заморозків, крім атмосферних процесів, великий вплив мають місцеві умови (форми рельєфу, близькість великих водойм і міст, а також фізичні властивості ґрунту);
 14. Земельний зсув – зміщення великих мас ґрунту, що викликає пошкодження чи загибель рослин в результаті механічного пошкодження надземної частини рослин або робить неможливим своєчасне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень (посівів, насаджень тощо) або зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного тяжіння на більш низький рівень без втрати контакту з нерухомою основою;
 15. Земельний або земельно-водний сель – потік ґрунту або муловий (земельно-водний) потік, що відбувається під час рясних опадів у горах чи передгір’ях, викликає загибель рослин внаслідок механічного впливу на надземні органи рослин шляхом їх виривання, вимивання та замулювання;
 16. Землетрус – коливання земної кори, зумовлене природними геофізичними явищами, що викликають розломи, зсуви, зміщення ділянок земної поверхні, що робить неможливим своєчасне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур і, як наслідок, зниження чи втрату їх врожаю;
 17. Злива (сильна злива) – сильний дощ з кількістю опадів 30 мм і більше за 1 годину і менше, що призводить до пошкодження рослин, викликає полягання, водну ерозію ґрунту, сприяє утворенню ґрунтової кірки;
 18. Зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню – зниження рівня води в системах зрошення внаслідок впливу на ці системи стихійних явищ (землетрусу, зсуву тощо), що унеможливлює проведення зрошення і призводить до зниження врожаю або повної загибелі рослин (посівів) внаслідок нестачі вологи;
 19. Лавина – сніговий обвал, що викликає пошкодження чи загибель урожаю, посівів у прояві механічного пошкодження надземної частини рослин, що робить неможливим подальше виконання технологічних операцій щодо вирощування сільськогосподарської культури;
 20. Льодова кірка – шар льоду, що утворюється внаслідок чергування відлиг та морозів і щільно прилягає до поверхні ґрунту. Висота льодової кірки коливається від 20 до 50 мм, а максимальна досягає 150 мм. Загибель рослин від задухи відбувається при тривалому перебуванні під льодяною кіркою (протягом 30-40 днів та більше) внаслідок порушення газообміну – підвищення концентрації вуглекислого газу, недостачі кисню. Пошкодження рослин від льодяної кірки відбуваються і внаслідок прямої механічної дії – розриву коренів, вузлів кущіння;
 21. Ожеледь – слід розуміти шар щільного льоду, який утворюється на поверхні ґрунту та/або на рослинах при намерзанні переохолоджених крапель дощу або туману при температурі повітря нижче 0°С і викликає загибель рослин в результаті розриву вегетативних органів, кореневої системи;
 22. Паводок (повінь, поводь, високі рівні води) – надлишок вологи (рясні опади або інтенсивне танення снігу), що викликає застоювання води на полях і, як наслідок, загибель рослин в результаті порушення газообміну, що також призводить до втрати або повної загибелі врожаю внаслідок неможливості проведення збиральних робіт, якщо інше не передбачено Договором страхування. Фітопатогенний вплив надлишкової вологості на рослини полягає у тому, що на тих ділянках, де довгий час зберігається волога, починають виникати захворювання, такі як кореневі та стеблові гнилі, що призводять до значного зниження врожайності;
 23. Пилові бурі – перенесення великої кількості пилу внаслідок сильного вітру, що призводить до руйнування поверхневого шару ґрунту, не закріпленого рослинністю. Сильна пилова (піщана) буря – швидкість вітру 15 м/с і більше протягом 12 годин і більше. Пилові бурі завдають значних пошкоджень посівам: оголюють кореневу систему рослин, заносять посіви шаром ґрунту або піску, виносять з полів продуктивні шари ґрунту тощо;
 24. Пожежа (вогонь) – неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням сільськогосподарської продукції в результаті дії вогню (в тому числі викликаного ударом блискавки, аварією електромережі, вибухом, самозайманням тощо), що здатний самостійно поширюватися поза місцями, спеціально призначеними для його розведення і підтримання. При настанні страхового випадку, Страховик також відшкодовує, якщо інше не передбачено Договором страхування, збитки, що виникли внаслідок впливу на сільськогосподарську продукцію продуктів горіння, гарячих газів, високої температури і заходів з пожежогасіння, застосованих з метою гасіння або запобігання подальшого поширення вогню, у тому числі внаслідок підпалу, а також якщо пожежа виникла за межами території страхування (місця дії Договору страхування);
 25. Посуха (засуха), в тому числі зимова – загибель рослин внаслідок комплексу гідрометеорологічних умов, що створюють невідповідність між потребою рослин у воді та надходженням її з ґрунту, або загибель та пошкодження рослин внаслідок тривалого дефіциту опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації. Складаються несприятливі умови для вегетації рослин, врожай сільськогосподарських культур різко знижується або гине. При цьому розрізняють атмосферну або повітряну посуху, коли опадів випадає недостатньо, утримуються високі температури повітря на фоні низької вологості повітря (менше 30%), та ґрунтову посуху, коли відбувається висушування ґрунту, що приводить до недостатнього забезпечення рослин водою і викликає передчасне пожовтіння та засихання рослин. Критерії посухи – зниження відносної вологості повітря вдень до 30% і менше протягом 10 днів і більше, зниження запасів продуктивної вологи орного шару ґрунту до 10 мм і менше у період сівби озимої і ярової культури. Зниження запасів продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту до 30% і менше НПВ (найменшої польової вологоємкості) в інший період вегетації;
 26. Протиправні дії третіх осіб – дії будь-яких сторонніх (третіх) осіб, направлені на пошкодження або знищення сільськогосподарських культур, а саме: хуліганство, грабіж, розбій, таємне викрадення сільськогосподарських культур з поля у період вегетації, пошкодження посівів третіми особами, а також руйнування, пошкодження чи викрадення покриттів і несучих конструкцій теплиць, парників, оранжерей, що викликає пошкодження або знищення посівів або насаджень сільськогосподарських культур, які вирощуються в закритому ґрунті, якщо у даному випадку у відношенні даних осіб розпочато досудове розслідування, та інші дії сторонніх (третіх) осіб щодо рослинницьких насаджень Страхувальника;
 27. Сильний вітер –це рух повітря відносно земної поверхні з швидкістю або горизонтальною складовою швидкості понад 25 м/с. Значні швидкості вітру викликають посилену транспірацію рослин, висихання верхніх шарів ґрунту, механічні пошкодження рослин, у супроводі злив – полягання посівів, що зумовлює значне зниження урожаю сільськогосподарських культур;
 28. Сильний дощ – рідкі та змішані опади (дощ, зливовий дощ, мокрий сніг, дощ зі снігом) у кількості не менше 50 мм за період не більше 12 годин або безперервний дощ (з перервами не більше однієї години) протягом декількох діб, при якому за період до 2 (двох) діб випадає не менше 120 мм опадів. Тривалі (затяжні) дощі – інтенсивні атмосферні опади, що випадають безперервно або з незначною перервою протягом доби, інколи декількох діб (2-3), з кількістю опадів 100 мм і більше, та спричиняють перезволоження ґрунту, „стікання” зерна, розповсюдження грибкових захворювань на рослинах;
 29. Смерч – сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у вигляді темної вирви чи хобота і має вертикальну вісь, невеликий поперечний перетин і дуже низький тиск у центральній його частині.
 30. Суховій – вітер зі швидкістю більше 5 м/с при відносній вологості повітря 30 % і нижче, температурі повітря 25°С і вище, дефіциту вологості повітря 15 мілібарів і більше, що спричиняє зневоднення рослин і порушення в них фізіологічних процесів;
 31. Удар блискавки – пряме влучення розряду атмосферної електрики, що викликає збиток, завданий сільськогосподарській продукції в результаті безпосереднього термічного впливу (спалення) та механічної дії (вм`ятини тощо) на нього блискавки;
 32. Ураган – сильний вітер руйнівної сили та значної тривалості, який викликає катастрофічні руйнування. Швидкість вітру в урагані більше 32 м/с;
 33. Шквал – різке короткочасне підсилення швидкості вітру під час грози або перед грозою. Максимальна швидкість вітру при шквалах може перевищувати 40 м/с;