Договір страхування виноградників

Предметом цього Договору є добровільне страхування врожаю винограду та кущів винограднику

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО

СТРАХУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є добровільне страхування врожаю винограду, з виноградників, зазначених у Додатку №1 до даного Договору.

1.2. Об’єктом страхування за цим Договором є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить законодавству України, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням майбутнім врожаєм винограду з виноградників, зазначених у Додатку №1 до даного Договору.

1.3. На умовах цього Договору застрахований майбутній врожай винограду, який буде зібрано з площ, що постійно перебувають за адресою (область, район, селище): _____________________.

1.4. Договір укладається на підставі заяви про страхування, карти-схеми розташування виноградників (або копії з неї), технологічної карти, які є невід’ємними Додатками до цього Договору,    

1.5. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої Страхувальником в Заяві на страхування, є підписання Акту огляду стану виноградників.

1.6. Вигодонабувачем за цим Договором є (П.І.Б. або назва організації, адреса, телефон, факс, e-mail): _______________________________________________________________________________________.

 • СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

2.1. Страховим ризиком за цим Договором є неотримання або недоотримання врожаю винограду внаслідок впливу таких явищ (подій), як:

2.1.1. Пожежі (крім лісової пожежі) – неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням посівів сільськогосподарських культур в результаті дії вогню (в тому числі викликаного ударом блискавки, аварією електромережі, вибухом, підпалом), що здатний самостійно поширюватися поза місцями, спеціально призначеними для його розведення і підтримання, а також пошкодження або знищення посівів продуктами горіння і засобами пожежогасіння, що застосовуються з метою попередження пожежі

2.1.2. Землетрусу – коливання земної кори, зумовлене природними геофізичними явищами, що викликають розломи, зсуви, зміщення ділянок земної поверхні, що робить неможливим своєчасне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур і, як наслідок, зниження чи втрату їх врожаю;

2.1.3. Лавини (в тому числі земельного зсуву, земельного, або земельно-водного селю):

 • Лавина – сніжний обвал, що викликає пошкодження чи загибель рослин в результаті механічного пошкодження надземної частини рослин або робить неможливим виконання технологічних операцій з вирощування сільськогосподарських культур;
  • Земельний зсув – зміщення великих мас ґрунту, що викликає пошкодження чи загибель рослин в результаті механічного пошкодження надземної частини рослин або робить неможливим своєчасне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур.
  • Земельний або земельно-водний сель – потік ґрунту або муловий (земельно-водний) потік, що відбувається під час рясних опадів в горах і передгір’ях, викликає загибель рослин в результаті механічного впливу на надземні органи рослин, шляхом їх виривання, вимивання чи замулювання або робить неможливим своєчасне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур.

2.1.4. Бурі, урагану, смерчу:

 • Ураган – вітер при досягненні швидкості 33 м/с та більше.
  • Буря (піщана) – перенос пилу (піску) сильним (із середньою швидкістю не менш 15 м/с) вітром і з метеорологічною дальністю видимості не більше 500 м тривалістю не менш 12 годин;
  • Смерч –сильний мало масштабний вихор у вигляді стовпа або лійки, спрямований від хмари до підстилаючої поверхні;

2.1.5. Граду або удар блискавки:

 • Град – опади, що випадають у теплий період року у вигляді часточок льоду, розміром від міліметру до декількох сантиметрів, які спричиняють механічні пошкодження рослин.
  • Удар блискавки – спрямований в наземні об’єкти розряд атмосферної електрики, що викликає запалення, пошкодження або повне знищення посадок сільськогосподарських культур.

2.1.6. Зливи – інтенсивний короткочасний дощ, під час якого випало опадів більше 20 мм. за період не більш ніж одна година, що спричиняє механічні пошкодження рослин – ламання стебел, вибивання квітів чи насіння із суцвіття, плоду, замулювання, змив рослин, оголення кореневої системи або перешкоджає збору врожаю в осінній період;

2.1.7. Тривалих дощів – інтенсивні атмосферні опади, що випадають безперервно або з незначною перервою (не більш ніж 1 година) з кількістю опадів 100 мм і більше за період часу більше ніж 12 часів, але менш ніж 48 годин, або 120 мм за період часу більше 2 діб. Спричиняють перезволоження ґрунту, «стікання» зерна, розповсюдження грибкових захворювань на посівах або перешкоджає збору врожаю в осінній період;

2.1.8. Заморозок – зниження температури повітря та/або поверхні ґрунту до значень нижче 0оС на фоні плюсових середніх добових температур повітря у періоди активної вегетації с/г культур або збору врожаю, що призводить до їх пошкодження, а також к часткової або повної загибелі врожаю с/г культур.

2.1.9. Засухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню

 • Посуха – загибель та пошкодження рослин внаслідок тривалого дефіциту опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації. Складаються несприятливі умови для вегетації рослин, врожай сільськогосподарських культур різко знижується або гине. При цьому розрізняють атмосферну або повітряну посуху, коли опадів випадає недостатньо, утримуються високі температури повітря на фоні низької вологості повітря (менше 30%), та ґрунтову посуху, коли відбувається висушування ґрунту, що приводить до недостатнього забезпечення рослин водою і викликає передчасне пожовтіння та засихання рослин.
  • Посуха атмосферна – у період вегетації сільгоспкультур відсутність ефективних опадів (більше 5мм у добу) за період не менш 30 днів підряд при максимальній температурі повітря вище 25°С (у південних районах – вище 30°С). В окремі дні (не більше 25% тривалості періоду можлива наявність максимальних температур нижче зазначених меж);
  • Посуха ґрунтова – у період вегетації сільгоспкультур за період не менш 3 декад підряд запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-20 см. становлять не більше 10 мм. або за період не менш 20 днів, якщо на початку періоду посухи запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см. були менш 50 мм;
  • Зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню – зниження рівня води в системах зрошення внаслідок впливу на ці системи природних явищ (землетрусів, зсувів і т.п.) або протиправних дій третіх осіб, що робить неможливим проведення зрошення, що призводить до пошкодження або загибелі рослин в результаті нестачі вологи.

2.1.10. Епіфітотійного розвитку хвороб рослин, епіфітотійного розмноження шкідників рослин, вторинних хвороб рослин, внаслідок настання перерахованих вище ризиків:

 • Епіфітотійний розвиток хвороб рослин – масове розповсюдження хвороб рослин, що викликаються паразитичними збудниками, кваліфіковане Державною Станцією Захисту Рослин як „Епіфітотія”. Епіфітотія – широке вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу та яке охоплює увесь район, область чи державу.
  • Вторинні хвороби рослин – масовий розвиток захворювань рослин, що викликаються напівпаразитичними збудниками, що є наслідком первинного механічного пошкодження рослин градом, бурею, зливою, низькою температурою, стоячою водою чи іншими подіями, наведеними у пункті 2.1. цього Договору;

2.1.11. Протиправні дії осіб, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень – таємне викрадення сільськогосподарської продукції з поля у період вегетації сільськогосподарських культур, пошкодження посадок третіми особами, якщо у даному випадку проти осіб порушена кримінальна справа.

 2.2. Страховим випадком за цим Договором визнається заподіяння прямих збитків майновим інтересам Страхувальника, пов’язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю винограду, тобто отримання урожаю в обсягах, які не відповідають запланованим, які визначені Сторонами на момент укладення Договору внаслідок настання подій (явищ), визначених пунктом 2.1. цього Договору, та у зв’язку з яким виникає зобов’язання Страховика сплатити страхове відшкодування Вигодонабувачу, який може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.

2.3. Факт настання страхових ризиків, наведених в п. 2.1. даного Договору, визначається компетентними органами: Українським Гідрометцентром, підрозділом Міністерства з надзвичайних ситуацій, Службою захисту рослин.

2.4. Випадок визнається страховим за наявності:

 • Багаторічних насаджень;
  • факту несприятливого впливу на застраховані виноградники подій, перерахованих у п. 2.1 даного Договору;
  • причинно-наслідкового зв’язку між фактом настання подій, зазначених у п. 2.1 даного Договору і фактом пошкодження або загибелі врожаю винограду, щодо якого укладений даний Договір.

Відсутність хоча б однієї з вищезазначених умов виключає визнання Страховиком випадку страховим.

 • ВИНЯТКИ ІЗ СТРАХУВАННЯ

3.1. Подія, що мала місце, не може бути визнаною страховим випадком, якщо вона настала внаслідок:

3.1.1. Вторинних хвороб, якщо вони не спричинені градом;

3.1.2. Впливу ядерного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження;

3.1.3. Техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього середовища;

3.1.4. Воєнних дій, а також маневрів чи інших військових заходів;

3.1.5. Громадянської війни, народних заворушень усякого роду чи страйків, локаутів, конфіскацій, арештів, націоналізації, терористичних актів;

3.1.6. Вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів;

3.1.7. Невиконання (або часткового виконання) Страхувальником умов та строків технологічної карти, яка є Додатком до даного Договору;

3.1.8. Невиконання (або часткового виконання) Страхувальником рекомендацій Страховика або уповноваженого ним експерта, правил та приписів компетентних органів в установлені строки, якщо такі рекомендації, правила та приписи стосуються відвернення (недопущення) настання негативних наслідків дії страхових випадків і Страхувальник в змозі їх виконати за конкретних умов;

3.1.9. Порушення Страхувальником, його представником, членами його сім’ї, а також найманими працівниками встановлених правил зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна, якщо такі порушення призвели до настання негативних наслідків дії страхових випадків.

4. СТРАХОВА СУМА

4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до Договору зобов’язаний здійснити страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

4.2. Страхова сума визначається як вартість майбутнього врожаю винограду, шляхом множення планової врожайності винограду в господарстві на площу виноградників та вартість метричної одиниці врожаю винограду, тобто:

СС = Ц* S* В пл,   (1)

де:

СС – страхова сума, грн.

Ц – ціна метричної одиниці врожаю винограду, грн./ц;

S – площа виноградників, які приймаються на страхування, га.

В пл – планова врожайність винограду в господарстві, ц/га.

4.3. Розрахунок страхової суми, страховий тариф та страховий платіж, планова врожайність зазначені в Додатку 1 до Договору.

4.4. Загальна страхова сума за Договором дорівнює:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОКИ СПЛАТИ

5.1. Страховий тариф та франшиза, для застрахованого врожаю винограду, вказані у Додатку № 1 до Договору.

5.2. Загальний страховий платіж за Договором дорівнює: ___________________________________________________________________________________

5.3. Порядок сплати страхового платежу – страхова премія підлягає сплаті на розрахунковий рахунок Страховика в повному обсязі до ________________р. /АБО/ згідно наступного графіку:____________________________________

5.4. У разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором строки дія договору страхування припиняється та втрачає чинність. При цьому цей Договір вважається достроково припиненим з дати, коли страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої письмової вимоги Страхувальнику.

5.5. Всі розрахунки за Договором здійснюються у грошовій одиниці України – гривні

 • СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надходження страхового платежу або його першої частини у зазначений строк та у встановлених розмірах на поточний рахунок чи до каси Страховика та діє до кінця строку збирання врожаю винограду, встановленого агротехнічними вимогами для кожного сорту винограду у відповідному регіоні, але не пізніше „__” _______201_р., з урахуванням умов, зазначених в п. 5.4 цього Договору.

6.2.Договір діє виключно в межах території, на якій розташовані посіви застрахованих за цим Договором с/г культур, згідно пункту 1.3 Договору.

 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Страховик зобов’язаний:

7.1.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами страхування;

7.1.2. В узгоджений із Страхувальником термін, до „___” ______ 201_ р. провести спільний огляд виноградників, що приймаються на страхування, із складанням відповідного Акту огляду, в якому відображується стан цих виноградників. Вказаний Акт огляду є невід’ємною частиною цього Договору.

7.1.3. Зберігати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

7.1.4. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

7.1.5. Керуватись документами державної гідрометеорологічної служби, органів пожежного нагляду, підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у розділі 2 Договору;

7.1.6. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в строк, передбачені Договором;

7.1.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити Страхувальника про причини відмови в термін, передбачений Договором;

7.1.8. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, Правилами страхування та Договором.

7.1.9. Своєчасно направляти своїх представників (залучених фахівців) для складання відповідних Актів в рамках дії даного Договору. Дані Акти повинні бути підписані Страховиком (його представником) та повинна бути поставлена печатка Страховика (його представника).

7.1.10. На підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини і обставини, а також розміру збитків, Страховик зобов’язаний скласти Страховий Акт протягом п’яти робочих днів після отримання всіх необхідних документів. Про складення Страхового Акту Страховик зобов’язаний повідомити Страхувальника в день складення цього Акту.

7.2. Страховик має право:

7.2.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію щодо застрахованих виноградників, а також отримувати інформацію та здійснювати огляд стану застрахованих культур під час дії Договору;

7.2.2. Визначити уповноваженого експерта та доручити йому здійснення страхової експертизи під час укладання та виконання умов Договору, а також врегулювання збитків;

7.2.3. Перевіряти виконання Страхувальником вимог Правил страхування і Договору;

7.2.4. Давати інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов’язковими для Страхувальника;

7.2.5. Провести власне розслідування для з’ясування причин та розміру збитку. Зазначені дії Страховика не є ознакою визнання ним страхового випадку;

7.2.6. Направляти запити в Компетентні органи з питань, пов’язаних з розслідуванням причин і визначенням розміру збитку;

7.2.7. Отримати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту страхового випадку та розміру страхового відшкодування, включаючи відомості, які складають комерційну таємницю;

7.2.8. У випадку необхідності додаткової перевірки причин і обставин страхового випадку, – відстрочити виплату страхового відшкодування, але не більш ніж на 1 місяць з моменту отримання документів, які вказані в п. 8.1., про що письмово повідомити Страхувальника із зазначенням обґрунтованих причин проведення вказаної додаткової перевірки.

7.2.9. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків визначати незалежного експерта за погодженням із Страхувальником;

7.2.10. Відмовити в виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором.

7.2.11. Висунути (у межах фактично сплаченої суми страхового відшкодування) позов до осіб, винних у настанні страхового випадку (за наявності таких), з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки;

7.2.12. Припинити дію Договору відповідно до умов Договору, Правил страхування і законодавства України.

7.3. Страхувальник зобов’язаний:

7.3.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику та про стан застрахованих виноградників;

7.3.2. Своєчасно сплатити страхові платежі у розмірі та строки, зазначені в п. 5.3.1. Договору;

7.3.3. В узгоджений із Страховиком строк до „___” _____ 201_ р. провести спільний огляд виноградників, що приймаються на страхування, із складання відповідного Акту огляду, в якому відображується стан цих виноградників. Вказаний Акт огляду є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3.4. Дотримуватись під час дії Договору агротехнічних вимог щодо вирощування застрахованих виноградників та збирання урожаю, рекомендацій Страховика або уповноваженого ним експерта, а також вимог відповідних органів нагляду;

7.3.5. Оперативно усувати виявлені під час перевірок недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованих виноградників, які можуть суттєво вплинути на врожайність;

7.3.6. Надавати можливість Страховику та/або уповноваженому експерту Страховика проводити огляд стану виноградників до укладання Договору, в період його дії, та після настання страхового випадку;

7.3.7. Вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, виконуючи вказівки Страховика;

7.3.8. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо застрахованих виноградників.

7.3.9. При настанні явища / явищ (події/подій), перерахованих в п.п. 2.1.1. – 2.1.11. даного Договору і які можуть спричинити настання страхового випадку:

1) негайно повідомити відповідні Компетентні органи;

2) протягом п’яти робочих днів, будь-яким способом повідомити Страховика та направити письмове повідомлення про несприятливий вплив явища / події, перерахованих в п.п. 2.1.1 – 2.1.11. даного Договору, на застраховані виноградників.

3) надати Страховику всю необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних робіт на момент страхового випадку по вирощуванню винограду при його пошкодженні чи загибелі;

4) забезпечити Страховику можливість огляду місця події та проведення власного розслідування, а також надавати Страховику достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;

5) надати Страховику всі документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування.

6) зберегти, до огляду Страховиком (за умови, що належно повідомлений Страховик здійснить такий огляд у строк не більше ніж в 5 робочих днів від такого повідомлення)  пошкоджені виноградники в тому вигляді, в якому вони опинились після несприятливого впливу події / явища, якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені із Страховиком.

В випадку, коли належно повідомлений Страховик (його експерт, представники) не з’явиться для огляду виноградників в визначений строк 5 робочих днів, Страхувальник звільняється від обов’язку, визначеного частиною першою цього підпункту Договору.

7) не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку збирання урожаю, повідомити про це Страховика і надати йому можливість інспекції стану застрахованих виноградників;

7.3.11. Узгодити із Страховиком рішення про відмову від збирання врожаю винограду.

7.3.12. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, Правилами страхування та Договором.

7.4. Страхувальник має право:

7.4.1. Ознайомитись з умовами Правил страхування;

7.4.2. Одержати інформацію про Страховика згідно до законодавства України;

7.4.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в строк, передбачений Договором;

7.4.4. Припинити дію Договору відповідно з умовами Договору, Правил страхування і законодавством України;

7.4.5. В судовому порядку оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування;

7.4.6. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків визначити незалежного експерта за погодженням з Страховиком. Витрати за проведення експертизи за погодженням Сторони несуть  в рівних частинах від вартості замовлених послуг. Якщо експертиза проводиться за ініціативою однієї зі Сторін, витрати покладаються на останню, але відшкодовуються іншою Стороною у випадку підтвердження її зобов’язань згідно висновку експерту.

8. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

8.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі документи:

8.1.1. Заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер Договору, детальним описом страхових випадків;

8.1.2. Документи відповідних Компетентних органів, які підтверджують факт та/чи причину настання подій, зазначених у п. 2.1. даного Договору;

8.1.3. Інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування на обґрунтовану вимогу Страховика, за умови, що такі документи є у Страхувальника і він може їх надати.

8.2. Після повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, Страховик при участі Страхувальника та інших компетентних осіб проводить огляд пошкоджених (загиблих) виноградників та складає Акт оцінки попереднього  збитку врожаю винограду., в якому визначається  розмір попереднього збитку.

8.3.Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий Акт. Страховий Акт оформлюється Страховиком на підставі письмової Заяви Страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини і обставини, а також розміру збитків. Строк складання Страхового Акту – п’ять робочих днів після отримання всіх необхідних документів. Про складення Страхового Акту Страховик зобов’язаний повідомити Страхувальника в день складення цього Акту і надати Страхувальнику один примірник Акту.

8.4. Розмір прямого збитку, завданого врожаю винограду, визначається в цілому по господарству як частина запланованого врожаю, що втрачена в результаті впливу страхових ризиків, зазначених у п. 2.1. даного Договору, і встановлена за результатами  збирання врожаю і оприбуткування винограду.

8.5. Розмір страхового відшкодування за кожною із застрахованих с/г культур (СВ) визначається в розмірі збитку, зменшеного на розмір франшизи, відповідно до формули:

СВ = (В пл – В ф) * S* Ц – ФБ

де:

В пл – планова врожайність застрахованого винограду за цим Договором, відповідно до Додатку № 1, ц/га,

В ф – фактична врожайність застрахованого винограду, за цим Договором , ц/га

S – площа застрахованих виноградників, відповідно до Додатку № 1 – ______  га,

Ц – ціна відшкодування, яка дорівнює узгодженій з Страхувальником вартості метричної одиниці врожаю, застрахованого винограду, відповідно до Додатку № 1 –  ____  грн./ц

ФБ – франшиза безумовна, встановлена для застрахованих виноградників, відповідно до Додатку № 1 –       _________ грн. (_______________________________________________________________________)

Фактична врожайність – врожайність застрахованих виноградників яка одержана під час дії Договору страхування, що визначається після збору врожаю і оприбуткування дозрілої продукції в підприємстві Страхувальника.  Фактична врожайність винограду визначається за результатами збирання (оприбуткування) з умов, що фахівці, залучені Страховиком, присутні (за винятком випадків,  визначених цим Договором,  відсутності завчасно повідомлених представників Страховика при збиранні винограду, або несвоєчасного їх прибуття на таке збирання), при збиранні винограду і згодні з її результатами по валовому збору і по врожайності.

При цьому, за 7 календарних днів до початку планового збирання винограду (окремо червоних і окремо білих сортів), Страхувальник зобов’язаний письмово (електронною поштою та замовленою кореспонденцією з повідомленням про вручення) сповістити Страховика та його залучених фахівців-експертів про плановану дату початку збирання, і вимагати участі залучених Страховиком фахівців-експертів у збиранні винограду для визначення фактичної врожайності винограду. Страховик та його залучені фахівці-експерти зобов’язані сповістити Страхувальника про плановану дату прибуття фахівців-експертів, залучених Страховиком для участі у збиранні винограду протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення від Страхувальника про початок планового збирання винограду. Планова дата прибуття представників Страховика не може бути пізнішою, ніж визначена Страхувальником запланована дата початку збирання  винограду.

Дати приїзду фахівців-експертів, залучених Страховиком визначаються по датах на автобусних квитках до населеного пункту ______________ та/або по датах на відзначених посвідченнях про відрядження. У випадку, якщо залучені Страховиком фахівці-експерти відсутні або запізнились на збирання з причин, що не залежать від Страхувальника, результати збирання, зокрема, визначена фактична врожайність, визнаються Сторонами узгодженими.

Якщо Страхувальник не сповістив Страховика та/або залучених Страховиком фахівців-експертів про плановану дату початку збирання, або сповістив із запізненням (пізніше ніж за 7 календарних) що призвело до несвоєчасного прибуття залучених Страховиком фахівців-експертів до початку збирання, або почали збирання до дати планованого збирання, Страховик має право не погоджувати врожайність і відмовляти у виплаті у випадку наявності в Страхувальника претензій на страхове відшкодування по таким ділянкам.

У випадку, якщо значення СВ (страхового відшкодування), розраховане за формулою, вказаною в пункті 8.5 даного Договору, менше або рівне нулю, то страхова виплата не здійснюється.

8.6. У випадку повної загибелі врожаю виноградників, застрахованого за цим Договором, величина страхового відшкодування розраховується як різниця між розміром страхової суми і розміром франшизи. При цьому, дія цього Договору щодо загиблих застрахованих посівів, припиняється після виконання Страховиком своїх зобов’язань за цим Договором.

8.7. У будь якому випадку, коли врожай винограду визнаний повністю загиблими, а Страхувальник приймає рішення про збирання фактично сформованого на загиблій дільниці врожаю, із страхового відшкодування утримується вартість одержаної продукції у відповідності до умов даного Договору.

8.8. Загальна сума страхового відшкодування за цим Договором не може перевищувати загальну страхову суму, зазначену в п. 4.4. цього Договору.

8.9. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 30-ти (тридцяти) банківських днів з дня складення Страхового Акту.

8.10. Страховик має право відстрочити термін прийняття рішення про виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому п. 7.2.8 Договору, якщо:

8.10.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог щодо одержання страхового відшкодування – до отримання роз’яснень Компетентних органів, строк отримання яких не повинен перевищувати термін встановлений законодавством для надання таких роз‘яснень;

 8.10.2. Порушено кримінальну справу щодо настання страхового випадку і ведеться розслідування обставин, що призвели до настання страхового випадку – до закінчення розслідування або судового розгляду.

8.11. Страхове відшкодування здійснюється Вигодонабувачу Страховиком за наступними реквізитами: _______________________________________________________________________________________________

 • ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

9.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі якщо:

9.1.1. Страхувальник не повідомив Страховика, без поважних на те причин, про настання події, що має ознаки страхового випадку у встановлений Договором термін та не надав необхідних документів від Компетентних органів, чи не допустив представника Страховика на місце події, що має ознаки страхового випадку, у зв’язку з чим не можна встановити причини та розмір збитку;

9.1.2. Страхувальник (особа, яка знаходиться з ним в трудових відносинах) вчинив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив заходів, спрямованих на запобігання страхового випадку і зменшення розміру збитку;

9.1.3. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

9.1.4. Страхувальник у встановлені строки не розпочинав збирання вирощеного врожаю винограду;

9.1.5. Страхувальник порушив агротехнічні норми вирощування винограду (що має бути підтверджено висновками комісії в склад якої мусять входити представники відповідних державних органів, в компетенцію яких входить надання таких висновків), або умови страхування, передбачені даним Договором та Правилами страхування, що призвело до додаткового збитку, або перешкоджає встановленню причин та розміру збитку;

9.1.6. Страхувальник порушив рекомендації Страховика або уповноваженого ним експерта, правила та приписи компетентних органів, якщо такі рекомендації, правила та приписи стосуються відвернення (недопущення) настання негативних наслідків дії страхових випадків і Страхувальник в змозі їх виконати в конкретних умовах;

9.1.7. Неприйняття Страхувальником заходів по рятуванню застрахованих виноградників під час і після страхового випадку, забезпеченню збереження його залишків і запобіганню їх подальшого пошкодження, якщо такі заходи можливо здійснити в конкретних умовах.

9.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови в п’ятнадцятиденний термін з моменту надходження всіх документів, зазначених у пункту 8.1 даного Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування, а також несвоєчасне складання Страхового Акту шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі діючої в період прострочення подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочення виплати. Страховик несе даний вид відповідальності за умови своєчасного надання Страхувальником всіх документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування у відповідності до умов Договору.

10.2. За невиконання або неналежне виконання інших зобов’язань, передбачених Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Зміна умов даного Договору проводиться за взаємною згодою Страхувальника і Страховика, на підставі письмової заяви однієї із сторін протягом п’яти днів з моменту отримання заяви іншою стороною й оформляється у вигляді письмових Додаткових угод, що підписуються обома сторонами. Додаткова угода, з моменту її підписання, є невід’ємною частиною даного Договору.

11.2. Якщо будь-яка із сторін не згодна на внесення змін у даний Договір, у той же строк (див.п.11.1), вирішується питання про дію Договору на колишніх умовах або про припинення його дії.

11.3. З моменту отримання заяви однієї зі сторін до моменту ухвалення рішення, що слідує з пп.11.1 і 11.2, даний Договір продовжує діяти на попередніх умовах.

11.4. Дія даного Договору припиняється:

11.4.1. Після закінчення строку дії Договору;

11.4.2. При виконанні Страховиком зобов’язань за цим Договором у повному обсязі.

11.4.3. При несплаті Страхувальником страхового платежу або його частини у вказані даним Договором терміни й в узгодженому розмірі.

11.4.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.5. Про намір достроково припинити дію цього Договору сторони зобов’язані повідомити одна одну не менше ніж 30 днів до передбаченої дати припинення.

11.6. У випадку дострокового припинення Сторонами дії даного Договору сплачені страхові внески повертаються Страхувальнику повністю, якщо:

11.6.1. Страховик порушив умови даного Договору.

11.6.2. Даний Договір припинено з ініціативи Страховика не внаслідок порушення Страхувальником умов даного Договору.

11.7. У випадках дострокового припинення даного Договору з причин, не вказаних у п. 11.6 даного Договору, Страхувальнику повертається частина сплачених страхових внесків за неминулий термін дії даного Договору з урахуванням порядку оплати страхових внесків, передбаченого даним Договором, за вирахуванням накладних витрат Страховика на ведення справи в розмірі ___% від цієї частини і здійсненних за даним Договором страхових виплат.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, що виникли після укладання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, яких сторона не могла запобігти доступними засобами. Строк дії зобов’язань у даному випадку відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини нездоланної сили, на які сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, такі як: війна, бойові дії, суспільні безладдя, державний  переворот, а також рішення і дії органів державної влади, якщо такі обставини можуть привести до об’єктивної неможливості для сторін (сторони) виконати свої зобов’язання за даним Договором.

12.3. Відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України чи іншими компетентними органами, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості форс-мажорних обставин.

12.4. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше 10 днів з моменту настання форс-мажорних обставин, сповістити іншу сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців, кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, без права відшкодування можливих збитків.

12.6. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

 1. ІНШІ УМОВИ

13.1. Умови страхування, не вказані в Договорі, регулюються Правилами страхування та Законом України «Про страхування».У випадку невідповідності регламентацій Правил страхування і даного Договору, пріоритет мають норми цього Договору.  Договір складено у трьох примірниках українською мовою. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

13.2. Невід’ємними частинами Договору є:

Додаток №1 – Перелік виноградників, урожай яких страхується згідно даного Договору.

Додаток №2 – заява на страхування.

Додаток №3 – акт огляду;

Додаток №4 – технологічна карта;